Cookie beleid vv Vierpolders

De website van vv Vierpolders is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels | vv Vierpolders

Gedragsregels | vv Vierpolders

VV. Vierpolders is een amateur voetbalvereniging waar iedereen welkom is die in verenigingsverband wil voetballen. De club wil eraan bijdragen dat haar leden het voetbalspel met plezier kunnen beoefenen en zich kunnen ontwikkelen.  Bij onze jongste teams ligt het zwaartepunt op een persoonsgerichte aanpak. Met het ouder worden zal het prestatiespel zich steeds meer ontwikkelen. Voor alle teams geldt dat spelplezier en sportbeleving voorop staat. 

Voor vrijwilligers, ouders en spelers is het van belang om in een veilig en prettig klimaat te functioneren. Het is belangrijk dat dit op een positieve wijze kan plaatsvinden Dit is echter niet vanzelfsprekend en bovendien een persoonlijke iets. Van iedereen mag echter worden verwacht dat hier energie in wordt gestoken en verantwoordelijkheid voor wordt gedragen. Er wordt dus meer dan alleen voetballen geleerd en de vereniging is meer dan alleen een bal.

VV. Vierpolders probeert zich hierin te onderscheiden.

 

Hieronder staan richtlijnen voor gedrag. Positief gedrag roept positief gedrag op maar negatief gedrag roept negatief gedrag op.  Teleurstelling is begrijpelijk en wordt geaccepteerd maar voor ontwikkeling en plezier is een positieve sfeer een voorwaarde.

Dit document steekt niet in op allerlei afspraken die al bekend zijn maar wil vooral een licht schijnen op afspraken die misschien wel minder bekend zijn.

a)    Spelers

-      Je bent sportief, teamspeler en spreekt elkaar aan op positief en    negatief gedrag.

-      Spreek elkaar aan zoals je zelf aangesproken zou willen worden.

-      Los negatief gedrag of teleurstelling in een wedstrijd of een training op met sportief spel en niet         met je mond.

-      Accepteer beslissingen van leiders/trainers/scheidsrechters.

-      Toon respect voor jezelf, je team, de begeleiders van je vereniging en iedereen die het mogelijk         maakt om jou op dat moment te kunnen laten voetballen.

-      Draag zorg voor de materialen en ruim mee op als dit nodig is.

-      Gebruik de kleedkamers netjes en laat ze netjes achter.

-      Discriminatie, schelden , buitensporig grof taalgebruik, pesten of kwetsen in wat voor vorm dan         ook kunnen aanleiding zijn voor een sanctie.

 

b)   Ouders/verzorgers

-      Moedig de spelers aan maar geef geen technische of tactische aanwijzingen. Leid de spelers             en (bege)leiders niet af.

-      Begeleid de spelers in goede en slechte tijden.

-      Blijf achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.

-      Ouders/verzorgers zijn samen verantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden.

 

c)    Trainer/leiders/vrijwilligers.

-      Hebben een voorbeeldfunctie voor het team en de vereniging.

-      Dragen zorg voor het benodigde wedstrijd/trainingsmateriaal.

-      Gebruiken geen alcohol of tabak tijdens de begeleiding van het team.

-      Lichten ouders in over de ontwikkeling van een speler als dit nodig is.

-      Lichten ouders in over opvallend gedrag van een speler als dit nodig is.

-      Bespreken met spelers hun ontwikkeling.

-      Zorgen voor een gepast taalgebruik.

-      Jeugdspelers moeten trainers/leiders/vrijwilligers volledig kunnen vertrouwen. Dit vraagt een              open en transparante houding van volwassenen naar de jeugd. Het is verboden voor                          volwassenen en kinderen zich samen in een afgesloten ruimte te bevinden – tenzij dit duidelijk          is gecommuniceerd aan anderen.

-      In de kleedkamers worden fatsoenlijke normen en waarden gehanteerd.

-      Bij een normale omgang kan incidenteel lichamelijk contact zijn. Dit is iets anders dan een                 verplichting of een gewoonte. Bij verzorging is het goed om handelingen vooraf te laten gaan              door te vertellen of te vragen wat je gaat doen.

        Voorbeelden: “Zal ik …?” “Mag ik …?” “Vind je het goed als ik …?” Aanwezigheid van een                  andere volwassene/jeugdspeler kan in enkele gevallen juist zorgen voor meer veiligheid en                vertrouwen.

       Het is goed ouders in te lichten als er verzorging e.d. heeft plaatsgevonden. Dit is duidelijk en           transparant.

-      Discriminatie, schelden, buitensporig grof taalgebruik, pesten of kwetsen in wat voor vorm dan         ook passen niet in deze ontwikkeling en niet binnen onze vereniging.

 

d)   Gedragsregel voor wedstrijden en trainingen etc.         

Beschreven regels gelden voor wedstrijden, trainingen en alle andere activiteiten op ons complex of die buiten ons complex gerelateerd zijn aan V.V. Vierpolders.

 

e)   Vereniging en leden hebben een inspanningsverplichting om problemen in de omgang te voorkomen. In de praktijk kan iedereen eraan bijdragen om escalatie van een probleem te voorkomen. De oplossing van problemen ligt vrijwel altijd in gezamenlijkheid.

-    Om tot een oplossing te komen moet je niet over elkaar maar met elkaar praten.

-      Spreek elkaar aan.

-      Doe dit op de juiste manier en op het juiste moment.

-      Hoe zou jezelf aangesproken willen worden?

-      Wees rustig, bespreek feiten en hou je eigen emoties onder controle.

-      Spreek verwachtingen duidelijk uit zodat iemand er iets mee kan.

-      Spreek onvrede duidelijk uit zodat iemand er iets mee kan.

-      Verplaats je in de ander.

-      Durf je zelf kwetsbaar op te stellen.

-      Zoek samen naar een passende oplossing.

-      Schakel iemand anders in als dit niet goed lukt.

-      Iedereen kan en moet worden aangesproken.

Van de vereniging wordt gevraagd om aan te sluiten op de leden en van de leden wordt gevraagd om aan te sluiten op de vereniging. Dit vraagt een wederzijds inspanning.  

VV. Vierpolders is een vereniging met vaak maar één team binnen een leeftijdscategorie. Overstappen is niet altijd mogelijk. Het uit elkaar gaan kan soms de enig mogelijke oplossing zijn.

Vierpolders is een vereniging die gedragen wordt door vrijwilligers. Het is dus mogelijk dat niet altijd aan ieders behoeften, wensen of verwachting kan worden voldaan. Heb daar begrip voor.

 

f)    Pesten.

Iedereen doet wel eens iets wat de ander niet bevalt. Wanneer iemand aangeeft dat dit moet stoppen en dit gebeurt niet dan spreken we van pesten. Vaak zijn het juiste kleinere, regelmatig terugkerende incidenten die een groot probleem kunnen maken.

Het is zaak de signalen te herkennen. Iedereen is hier verantwoordelijk voor. Waar hebben we het over?

-      Iemand buitensluiten, groepsvorming tegen één persoon.

-      Iemand discrimineren op grond van geslacht, uiterlijk, prestatie of wat dan ook.

-      Onnodig aan iemands bezittingen komen of kapot maken.

-      Verantwoordelijkheid of schuld telkens bij één persoon leggen.

-      Schelden, schreeuwen tegen iemand.

-      Lichamelijk geweld.

-      Iemand achtervolgen of tot doelwit maken.

Het kan altijd zijn dat je er samen niet uitkomt. Kijk dan goed binnen de organisatie bij wie je je probleem kunt neerleggen. Hoewel pesten soms moeilijk is om op te lossen is het iets wat niet geaccepteerd wordt binnen de vereniging.

 

g)   Communicatie

We gebruiken veelal telefoons om snel en direct informatie te delen. Dit maakt ons samen verantwoordelijk voor wàt we delen en hoe we delen. In feite gelden alle hier beschreven gedragsregels óók voor deze vorm van communiceren.

Om dit te helpen raadt de vereniging teams aan om een onderscheid te maken tussen een team-app. en een supporters-app. Het is voor leiders, trainers, ouders en spelers op deze wijze makkelijker en effectiever om zakelijke informatie te scheiden van niet-zakelijke informatie.

 Ook hier geldt dat het vaak beter is om met elkaar in persoon te praten dan via de app. over elkaar.

  

h)   Sancties.

De vereniging kent geen vast omschreven sancties.

De hier beschreven zaken zijn een aanzet om op inhoud met elkaar om te gaan en op inhoud problemen op te lossen.

In enkele gevallen kan de vereniging (trainers) besluiten om een sanctie te ontwikkelen en in te zetten. Dit is het geval wanneer bepaald gedrag zich herhaalt en een gewoonte wordt. Hieraan gaan eerst gesprekken vooraf waarin duidelijk wordt gemaakt wat het probleem is en wat de verwachtingen zijn. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven kan een sanctie een middel zijn om terug te komen in het goede spoor.

In onze vereniging is een sanctie geen gewoonte of leidraad maar een middel dat kan worden ingezet. Als sancties noodzakelijk blijven kunnen verdere stappen worden gezet om tot een oplossing te komen. Het uit elkaar gaan kan soms de enige mogelijke oplossing zijn.

 

i)     Vertrouwenspersoon.

Zijn er problemen waar je niet uit komt of die je niet durft te bespreken dan heeft VV Vierpolders een vertrouwenspersoon. Informatie hierover vind je apart uitgewerkt op de site van VV Vierpolders.

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!